Medlemsblad

Hjerne Det! 3-2018

Publiser

Høstutgaven av vårt medlemsblad er nå under utsendelse. Bladet har et variert innhold som vi håper vil falle i smak.

Ha en god høst!

Hjerne Det! 2-2018

Publiser

Sommerutgaven av vårt medlemsblad er nå under utsendelse. Her kan du bl. a. lese om Mestringskonferansen, Fagdagen ved Rikshopsitalet, Alexander Kloses personlige mestringshistorie og en leges tanker om det å selv få glioblastomdiagnosen med det som i dag er i bruk av behandlinger i norsk offentlig helsevesen.

Vi håper at bladet faller i smak og vi ønsker våre lesere en god sommer!

Hjerne det! 1-2018

Publiser

Våren begynner endelig å vise noen tegn til å komme, selv om isen fortsatt ligger de fleste stedene. Årets første utgave av medlemsbladet er nå klart til nedlasting og er straks på vei til postkassene. Nok en gang et blad med variert innhold, som vi håper faller i smak.

Hjerne Det! 4-2017

Publiser 08-12-2017

Årets siste utgave er nå klart til nedlasting. Her kan du lese mer om rehabilitering og mestring, blant annet. Kropp og psyke henger nøye sammen og et godt liv krever at vi tar vare på begge deler.

Hjerne Det! 3-2017

Publiser 12-09-2017

Stortingsvalget er over og Hjernesvulstforeningens åpne brev til de nyvalgte politikerne er nå å lese for dem og deg!

Sammen med dette finner du også litt av hvert om andre tema som vi håper fanger oppmerksomheten.

For de som har bedt om å få bladet hjem i postkassen, så kan det forventes om noen dager.