Kurs ved Montebellosenteret – meld deg på!

Også  i høst arrangerer Montebellosenteret kurset «Kreft-hva nå?» for de som har eller har hatt hjernekreft eller godartet hjernesvulst, i tidsrommet 25. aug – 1. september.

 

Oppmerksomheten i kurset «Kreft – hva nå?» rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende. Her treffer man andre med samme diagnose, som er i tilnærmet samme situasjon.

På dette kurset får pårørende mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Også pårørende har behov for kunnskap, snakke med andre pårørende om den situasjon de står i og bearbeide egne følelser og tanker.  Dette kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.

Kursene er tilrettelagt i en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling om kreft, endringsstrategier og livet videre er i fokus.

Kursdeltakere møter fagpersoner med spisskompetanse innen blant annet kreftbehandling, mestringsstrategier, ernæring og fysisk aktivitet.

Oppholdet gir pasienter og pårørende et pusterom fra hverdagen og gode følelsesmessige opplevelser.

 

Mer info om kurset og hvordan man søker finner du her på Montebellosenterets nettsider: montebellosenteret.no ; ta kontakt på post@montebello-senteret.no eller tlf 62 35 11 00.