Kreft-hva nå?» livsmestringskurs

Det er fortsatt ledige plasser på kurset for hjernesvulstrammede og deres pårørende ved Montebellosenteret. Les mer om kurset og hvordan du melder deg på her!

Kursdato: 27. april – 4. mai

Hvem er kurset for: Kurset er for alle som har eller har hatt hjernekreft eller godartet hjernesvulst. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende.

Kursets innhold

Trinn 1 kurs «Kreft – hva nå?» er grunnleggende. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Fokuset er rettet mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. Du møter fagpersoner med spisskompetanse innen blant annet kreftbehandling, mestringsstrategier, ernæring og fysisk aktivitet. Målet er at kursdeltakerne tilegner seg økt innsikt om fysiske, psykiske og sosiale endringer som følge av kreft, og gjennom dette kunne få nye perspektiv på livet. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale og fysiske aktiviteter vil du få økt innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer og reflektere over hva som er mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv. Pårørende deltar i samme faglige program.

Mer informasjon om kurset på Montebellosenteret sin nettside: https://www.montebellosenteret.no/Om-vare-kurs/Kursplan/?kurs=412&detaljer=150&standalone=

 Søknadsprosessen og kostnader

Dersom du er interessert i dette kurset kan du sende søknadsskjema. Det er et «søknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret» du fyller ut og et skjema «legeerklæring, garanti og regning» som fastlege eller sykehus lege fyller ut. Ønsker du at pårørende/nærstående skal være med på kurs, skal lege også fylle ut skjema «Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående». Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret.

Det er en egenandel på 167,- pr. døgn for pasienten og 112,- pr. døgn for pårørende/nærstående. Reise dekkes også for både pasient og pårørende. Reiseregning må sendes i etterkant av pasienten selv.