Hjernesvulstforeningen har gjort vedtak om opprettelse av ett fylkeslag i Rogaland.

Vi ønsker velkommen til stiftelsesmøte i Stavanger tirsdag 10.april klokken 18.00, ved Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus.

Det skal velges ett styre på 3-5 personer ihht vedtektene. For å kunne danne et fylkeslag så er vi avhengig av at våre medlemmer stiller på møtet og gjerne kan påta seg verv i det kommende styret.

Påmelding til stiftelsesmøtet, sendes til:  

 rogaland@hjernesvulst.no           

Ved eventuelle spørsmål: Ring:  

Kristin: 922 93 394,
Tom Ole: 901 77 491

Finn frem: Vardesenteret finner du i bygg C på Stavanger universitetssykehus, i Internathuset, ved psykiatrisk avdeling. Det finnes parkering rett utenfor. Går du gjennom hovedinngangen på sykehuset, så følger gul merking i gulvet. Du passerer kantinen og går ut av bygget ca 100 m (til høyre) rett frem. Kontakt Kristin hvis du ikke finner frem: 922 93 394