Kreftforeningen inviterer til temakafe onsdag 13. mars kl. 18.00 – 20.00

KRAFTTAK MOT KREFT 2019 med fokus på kreftformer med lav overlevelse

Fra Nordsjørittet til turer på egne premisser.

Frode Høyland deler sin erfaring om å leve videre med kreft.

Sted: Vardesenteret på Stavanger universitetssjukehus, Jan Johnsens gate 6

Temakafeen er gratis og åpen for alle. Les mer i lenken under:

Frode Høyland