Pårørendesamling og mestringskurs for menn

 

Hjernesvulstforeningen har nå fått på plass datoen for pårørendesamling og mestringskurs for menn. 17.-18. oktober vil disse to arrangementene bli avholdt til samme tid og på samme sted, Quality Airport Hotel Gardermoen.

Pårørendesamlingen er beregnet for voksne og unge voksne fra ca 15-16 års alder, og unge voksne vil få et litt annerledes program med gruppearbeidene. Maks antall deltakere på pårørendesamlingen er 30 stk. Egenandel kr 300,- og det kan innvilges reisestøtte for de som har lang reisevei.

Mestringskurs for menn er beregnet for menn med hjernesvulst, uansett diagnose. Maks antall deltagere på mestringskurset er 15 stk. Egenandel kr 300,- og det kan innvilges reisestøtte for de som har lang reisevei.

Avslutningen av pårørendesamling og mestringskurs for menn blir et foredrag av Geir Aker, bedre kjent som «Fenrik» i Kompani Lauritzen.

Sett av datoene allerede nå og følg med for åpning av påmelding i august!