Klinisk studie trenger deltakere!

Bortem-17-studien som er rettet mot glioblastompasienter med umetylert MGMT-status og pasienter med anaplastisk astrocytom med residiv som har gått over til glioblastom, har mange ledige plasser for pasienter. Er du blant de som passer en slik beskrivelse og ikke har respons på bruk av Temodal, så kan du være blant de som får tilleggsbehandling med Bortezomib i sammenheng med Temodalkurene.

Bortezomib virker gjennom å gjøre kreftcellene mer mottagelige for behandling med Temodal og foreløpige resultater fra studien viser at pasientene har få og moderate bivirkninger ved behandlingen. Behandlingen har lovende resultater og pasientene som deltar rapporterer om god livskvalitet.

For å bli inkludert i studien må du ta kontakt med din onkolog for å undersøke om du passer alle kriteriene for deltakelse. Blir du inkludert i studien vil du få din behandling ved enten Haukeland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital eller Universitetssykehuset i Nord Norge. Ikke all forskning kan utføres i laboratoriet, mye må også foregå i pasientens kropp, for å knekke de medisinske nøttene. Nå som koronapandemien synes å være under god kontroll i Norge og vaksinasjonsprogrammet har kommet langt, håper vi at det er flere som kan tenke seg å være med i studien. Din gevinst som deltaker ligger i at du kan få et lengre og bedre liv, samt at du bidrar til forskning som kan knekke nøttene som forskerne støter på.