Er alle hjernesvulster kreft?

Spørsmålet om alle hjernesvulster er kreft eller ei, beror på hvilken definisjon man velger. Helsenorge.no har valgt sin definisjon hvor de er tydelig på at alle hjernesvulster er å regne som kreft.

Hjernesvulstforeningen er opptatt av at alle hjernesvulstpasienter skal få best mulig behandling og oppfølging, uavhengig av hvilken diagnose de har. Pakkeforløp hjernekreft er per i dag kun for de «ondartede» diagnosene, noe vi jobber med å få endret. Det kommende pakkeforløpet som skal handle om hva som skjer når du skrives ut fra sykehuset er ventet før julen 2021, og der jobber vi hardt for å få alle hjernesvulstdiagnoser med. Det er funksjonstapet som avgjør behovet for oppfølging og tjenester, ikke selve diagnosen!