Nytt kurs av typen «Det sitter i hodet» er planlagt avholdt på Vardesenteret ved Radiumhospitalet 2.- 3. desember 2021. Kurset er tilpasset pasienter med meningeom og deres pårørende. For best kursutbytte er det fint om både pasient og pårørende deltar på kurset.

Guro Skottene ved Lærings- og mestringssenteret OUS er kursansvarlig og svare gledelig på alle spørsmål, samt tar i mot din påmelding.

Les mer om kurset og hvordan du melder deg på i brosjyren her: invit brosjyre des 21