Ny giv i Vest                                               

 

Re-stiftelse av regionlag for Vestland

 

24. februar blir det ekstraordinært årsmøte for regionlaget som omfatter Vestland fylke.

Møtet blir på Hotell Terminus i Bergen kl. 17:00

Professor Rolf Bjerkvig fra Norsk Hjernekreftnettverk (NBTC), deltar på møtet med foredraget –

 «Norsk hjernekreftnettverk, Hva vil vi og hvor går vi»

Rolf Bjerkvig representerer Norsk Hjernekreftnettverk (Norwegian Brain Tumor Consortium) som er et nettverk av landets fremste hjernekreftforskere og behandlere.                             

Målet er å få aktivitet i regionlaget igjen etter at det har ligget nede i flere år. Ildsjeler har i høst sammen med hovedforeningen jobbet frem et forslag til re-stifting av regionlaget som omfatter Vestland fylke.

Det foreslås at regionlaget får navnet Hjernesvulstforeningen Region Vest.

Både forslag til navneendringen, fra Nord-Vest til Vest, og forslag til oppdaterte vedtekter skal behandles på det ekstraordinære årsmøtet som avvikles på Terminus hotell i Bergen, torsdag 24. februar.

Innkalling til møtet er sendt på e-post til medlemmene som er registrert i Vestland og vil i tillegg bli annonsert på nettsider mv.

På grunn av at regionlaget for tiden ikke har et aktivt styre er det styreleder i hovedstyret, Pål Oraug, som står for den formelle innkallingen og åpner møtet.

Går alt som planlagt blir det nå ny aktivitet i Vest og vi håper på god oppslutning om initiativet! Det at vi får med oss en av Norges og verdens fremste Hjernekreftforsker, Professor Rolf Bjerkvig, er også en god grunn for å komme til møtet.

Vi søker også alle som har lyst og mulighet til å engasjere seg for regionlaget VEST. Vi har allerede flere personer som har sagt seg villig og stiller til valg, men det er absolutt plass til flere som styremedlem, varamedlem eller i valgkomité.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon

Telefon sentralbord:  21 42 04 24 – e-post: post@hjernesvulst.no

                Styreleder:     907 23 590

                Org.sekr. :      905 49 852

 

Arbeidsgruppa for VEST:

Annika Lindy Sheard  – Sandra Sigurjonsdottir .– Kjell Thomassen –Ingrid Lid Norø – Trond Jære (fra hovedforeningen)

 

Vi ivaretar gjeldende smitteverntiltak og ønsker derfor påmelding til møtet

Påmelding til møtet:  post@hjernesvulst.no eller 905 49 852

V E L K O M M E N