Det å skulle sette ord på sykdomsbelastning hos pasient og pårørende er ikke enkelt å gjøre, men heldigvis finnes det noen skjema som brukes til dette.

For å hjelpe til med å beskrive og måle belastninger hos pårørende kan dette skjemaet som også brukes i kliniske studier benyttes.

20210929_Ida_Belastning hos pårørende (caregiver burden)

For pasientens del anbefales det å bruke det samme skjemaet som brukes i Pakkeforløp hjem for kreftpasienter.

Termometer for grad av påkjenning – NCCN (1)

Disse skjemaene kan du for eksempel ta med til fastlege og bruke som underlag hvis det er snakk om ev. sykemelding eller annet.