På torsdag ble det avholdt årsmøte i HSF Nord-Norge. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og nytt styre ble valgt.

Det nye styret består nå av:
– Solveig Lomsdal
– Torun Hermansen
– Mariann Gamst Aasnes
– Solveig Strand
– Gunn Tove Ribe

8 stykker deltok på årsmøte, og Pål Oraug og Rolf Ledal deltok som representanter fra hovedstyret i HSF. De informerte blant annet om jobben som gjøres i Norsk Hjernekreftnettverk.

Program for 2022:
Juni/juli: Sommertreff i Tromsø
September: Medlemsmøte i Alta
November: Mestring og erfaringsutvekslings-samling i Tromsø
November: Julebord i Tromsø