FERIETID OG REDUSERT TILGJENGELIGHET FREM TIL 8. AUGUST

Sekretariatet stenger kontoret og sentralbordet  i tidsrommet 1. juli til 8. august. Kontakt med likepersonsvakt kan gjøres på 941 47 686  eller sende henvendelse til likeperson@hjernesvulst.no 

Se ellers vår nettside for annen kontaktinfo.

Hjernesvulstforeningen sender alle medlemmer og andre de beste ønsker for en god sommer!