Hjernesvulstforeningen har i dag sendt inn et forslag på ny metodevurdering av Optune. Dette kan du lese her:Forslagsskjema TTF HSF 02092022

Mer om Optune kan du lese på produsentens side: https://www.novocure.com/og i Hjerne Det utgave 1/2017