Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har bedt om innspill til regjeringens kommende nasjonale helse- og samhandlingsplan, som vil avløse gjeldende helse- og sykehusplan. Hjernesvulstforeningen har som en aktiv medspiller, motpart og vaktbikkje noen innspill som vi i dag har oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Disse kan du lese i vedlagte dokument, det samme med invitasjonen fra Kjerkol.

invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-nasjonal-helse-og-samhandlingsplan2219655

2022-09-09 Innspill fra Hjernesvulstforeningen til nasjonal helse- og samhandlingsplan