Som pårørende er du nær den det gjelder, men likevel kan du oppleve at du står på sidelinjen.
Pårørende er viktig for den som er syk. Hvordan ta vare på seg selv, samtidig som du skal være der
som pårørende. Kan det å møte andre i lignende situasjon være til styrke og hjelp?

I Drammen finnes det en selvorganisert pårørendegruppe til kreft som har plass til flere. Kan dette
være noe for deg? Du trenger ikke bo i Drammen for å benytte deg av gruppen.

Ta kontakt med Hilde Aspholt Brennhovd, rådgiver i Selvhjelp Norge,

hildeab@selvhjelp.no
eller på
tlf 97778897

Parorende

Leave a comment