STØTT OSS

Hver dag får tre familier i Norge beskjed om at de er rammet av hjernesvulst, og livet snus på hodet. Det er 130 forskjellige diagnoser blant hjernesvulster, og de aller fleste av disse forandrer deg for livet. I et 5-årsperspektiv er det en overlevelsesgrad på ca 60 % blant de som rammes av hjernesvulster i Norge. Den mest vanlige formen for hjernesvulst, er dessverre også den med dårligst prognose, glioblastom multiform.

Livet som pårørende til en med hjernesvulst kan være minst like tøft som for den rammede. Hjernesvulstforeningen driver likepersonsarbeid, informasjonsarbeid og påvirkningsarbeid for å gjøre det lettere for rammede og pårørende når hjernesvulsten rammer.

Slik kan du støtte oss:

Takk for støtten din

Hjernesvulstforeningen takker så mye for alle de donasjonene og minnegavene som vi får. Vi har dessverre ikke mulighet til å takke hver enkelt giver, vi må prioritere innsatsen vår mot formålsarbeidet, og håper at dere har forståelse for dette. Vær trygg på at alle gaver brukes til det beste for rammede og pårørende, og i tråd med de strenge krav som Innsamlingskontrollen stiller.

Hjernesvulstforeningen har som formål å drive likepersonsarbeid, informasjonsarbeid, påvirkningsarbeid og støtte til forskning, til beste for de rammede og deres pårørende. Hjernesvulstforeningen mottar offentlig støtte og midler fra Kreftforeningen, men for å styrke vårt arbeid er vi likevel avhengig av økonomiske bidrag fra medlemmer og andre. Alle gaver som øremerkes forskning vil  bli brukt i tråd med øremerkningen. Forskningsmidler vil samles opp til de utgjør en stor nok sum til at de kan lyses ut som forskningsstipend eller kan overføres til pågående prosjekter som delfinansiering.

Alle som har gitt 500 kroner eller mer i gave til Hjernesvulstforeningen kan få skattefradrag for gaven(e), forutsatt at vi har ditt fødselsnummer. Du kan få skattefradrag for gaver inntil 40 000 kroner pr år.

For at du skal få skattefradrag krever skattemyndighetene at gaven innberettes av Hjernesvulstforeningen. Du kan ikke selv endre dette i selvangivelsen. Hjernesvulstforeningen innberetter gaver fra privatpersoner og bedrifter/organisasjoner i henhold til Skatteetatens retningslinjer. Det betyr at alle gaver mellom kroner 500 og 40 000 kroner vil bli innberettet dersom vi har fødselsnummer eller organisasjonsnummer til giver. Slik kommer gaven automatisk med i selvangivelsen.

Regionlagene er omfattet av ordningen med grasrotandel.  Velg det regionlaget du ønsker å støtte med din grasrotandel på listen under, og registrer dette hos din kommisjonær eller i appen på din smarttelefon. Gjennom grasrotandelen kommer deler av overskuddet fra dine spill hos Norsk Tipping tilbake til det lokale arbeidet i Hjernesvulstforeningen.

Region Nord-Norge               911 600 048
Region Midt-Norge                913 000 129
Region Nord-Vest                   912 762 009
Fylkeslaget i Rogaland           917 017 646
Region Sør-Øst                        911 952 882

På Norsk tippings sider kan du selv se hvor mye din grasrotandel er med på å styrke det lokale arbeidet.

I vårt medlemsblad kan bedrifter bli profilert som støttespiller for vårt viktige arbeid. Ønsker din bedrift å kjøpe støtteannonser i medlemsbladet som også sendes til politikere og organisasjoner, vær vennlig å ta kontakt med vår annonseselger. Kontaktinformasjon og priser finner du i vår mediaplan.

Mediaplan Hjerne Det 2019

All form for økonomisk støtte sendes:

Hjernesvulstforeningen
Dronningens gate 16
0152 Oslo

Bankkontonummer:
1503.11.35424

Ved donasjoner fra utlandet:
Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO83 1503 1135 424
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX

Det er best om gaven kan merkes som gave eller minnegave og navn, og send oss gjerne en e-post med informasjon om gaven på post@hjernesvulst.no.

Å gi en symbolsk gave gleder flere enn bare den som får gaven. Hjelp oss å hjelpe andre!

Vi har på oppfordring fra medlemmer laget gavekort pålydende kr 100,-, 200,-, 250,-, 300,- og 500,-

Kjøp dine gavekort på følgende måte:

  1. Overfør totalbeløpet du ønsker til vår konto: 1503.11.35424 merket «gavekort» og ditt navn
  2. Send en e-post til post@hjernesvulst.no, hvor du viser til din innbetaling og hvor mange av hvert beløp du ønsker. Husk å oppgi postadresse som vi skal sende gavekortene til.
  3. Bestill i god tid, det kan ta noen dager å få sendt ut kortene. Bestiller du før 15.desember, så vil du få de tilsendt før julen.

Et fast beløp én eller flere ganger i året

All form for økonomisk støtte sendes:

Hjernesvulstforeningen
Dronningens gate 16
0152 Oslo

Bankkontonummer:
1503.11.35424

Ved donasjoner fra utlandet:
Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO83 1503 1135 424
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX

Det er best om gaven kan merkes som gave eller minnegave og navn, og send oss gjerne en e-post med informasjon om gaven på post@hjernesvulst.no.

Arrangere bursdag eller annen fest der verten/vertinnen ønsker seg støtte til foreningen i gave

I forbindelse med dødsfall og begravelse kan familie, slekt, venner og andre anmodes om å gi pengegaver til Hjernesvulstforeningen fremfor å gi blomster til de etterlatte

 

 

Det kan opprettes testamente der Hjernesvulstforeningen føres opp som arving