Landsmøte 2019

Hjernesvulstforeningen gjennomfører ordinært landsmøte 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen fredag 26. april, i forkant av mestringskonferansen. Her vil Hovedstyret og tre delegater fra hvert regionlag møtes for å godkjenne årsberetning og regnskap for 2018, og behandle andre saker som forelegges landsmøtet som foreningens høyeste organ.

Date

26 Apr 2019

Time

11:00 - 15:00

Leave a comment