I dag ble det avholdt årsmøte i HSF  Nord-Norge. Det ble et vel gjennomført årsmøte med mange gode innspill. En flott gjeng med nye og gamle medlemmer deltok og vi avsluttet kvelden med middag og sosialt samvær på Lotus restaurant i Tromsø sentrum.

Alle styremedlemmene tok gjenvalg og vi fikk i tillegg inne et nytt styremedlem fra Alta. Nå er alle fylkene representert i styret og vi ser frem til et nytt og spennende år.

Styremedlemmer for 2019:

Regionleder:            Solveig Lomsdal (1 år)
Nestleder:                Solveig Strand (2 år, på valg i 2020)
Kasserer:                  Mariann Aasnes (1 år)
Styremedlem:         Torunn Hermansen (2 år, på valg i 2021)
Vara:                        Eli Solheim (2 år, på valg i 2021)
Vara:                        Siri Sara Røer (1år)

 

Leave a comment