Årsmøte Hjernesvulstforeningen Midt-Norge

Tirsdag 26. februar kl 18.00 – 20.00

på Vardesenteret, St.Olavs Hospital,

Mauritz Hansens gt 1F, 7030 Trondheim

Påmeld dere via facebook, evt send mail til midt-norge@hjernesvulst.no.

Ligger også som et arrangement inne på medlemssidene.

Frist for innmelding av saker er 2 uker før – mao 12. februar.
Sakspapirer vil komme senest 1 uke før – mao 19. februar.

Leave a comment