Årsmøte Hjernesvulstforeningen Midt-Norge

Tirsdag 26. februar var det årsmøte i region Midt-Norge på Vardesenteret ved St. Olavs Hospital. 12 møtte opp. Møtet startet med velkomst av leder Merethe Bue og vi fikk gjennomgang av årsberetning, årsregnskap og budsjett for 2019.

Siste punkt på programmet var valg. Det nye styret ser slik ut: Merethe Bue (gjenvalgt for 2 år), nestleder Terje Dypdal (tidligere sekretær), kasserer Mette Krogstad (valgt for 2 år), styremedlem Kristin Dragvold (ikke på valg) og nye styremedlemmer er Marit Arstad Schiefloe fra Stjørdal og Anne Marie Kalseth fra Verdal

Hvis det er noen som tenker utover året at de gjerne vil bidra med styreverv så er det bare å ta kontakt, det hadde vært veldig fint og fått på plass et styremedlem fra Møre og Romsdal i løpet av 2019. Vi er en stor region, og gjør vårt beste for og få til arrangementer i nord og sør, men til det trenger vi hjelp av medlemmene våre=)

 

Oppdatert 03.03.19

Leave a comment