Brukerutvalget ved CatoSenteret i Son, Østfold, trenger en ny brukerrepresentant fra Kreftforeningen.

Brukerutvalget der er meget opptatt av å finne individer som ønsker å bidra aktivt og tenker også at det kan være fornuftig med individer som eventuelt har fått behandling hos dem.

De ønsker ikke å virke veldig kravstore, men er så utrolig opptatt av at brukerutvalget ikke bare skal bli en passiv formelt pålagt instans.

Her er ders ønskeliste:

*bosittende under en times reise fra Son

*desto yngre desto bedre

*hannkjønn foretrekkes  (da utvalget lenge har bestått av utelukkende damer)

Jeg har lagt ved årsmelding og mandatet til Brukerutvalget.

Kjenner dere noen som kan være interessert i å stille sitt kandidatur til dette utvalget er det fint om de tar kontakt med meg så vi kan snakkes nærmere. Nina.Saastad@kreftforeningen.no

Hilsen Kreftforeningen ved Nina Saastad?

Se vedlegg:

Mandat-Brukerutvalg CatoSenteret

Årsmelding fra Brukerutvalget 2017 2018

Leave a comment