Mestring

Hjernesvulstforeningen støtter Dr Einar Stensvolds forskningsprosjekt vedrørende hvordan barn og unge med Hjernesvulst har det som voksen. Einar har gitt oss en tilbakemelding om at det som flere av pasientene savner, ikke minst de som var i tenårene når de ble syke, er en gruppe hos Hjernesvulstforeningen hvor disse kunne treffes. Både for å snakke med noen, men også for å utveksle erfaringer. Vi har derfor opprettet en Facebook-gruppe for de som har eler har hatt hjernesvulst i ung alder, som et første skritt på veien. Gruppen er lukket, slik at det kun er medlemmer i gruppen som kan se hva som skrives der.

Søk opp gruppen og be om medlemskap hvis du er i målgruppen!

HSF Hjernesvulst som barn eller tenåring

 

Leave a comment