Hjernesvulstforeningen har satt bort fakturahåndtering.

Alle fakturaer skal sendes til 994002163@sagarr.no

Du finner oss også i ELMA, vi kan motta elektronisk håndterbare fakturaer(EHF).

Vi ber om at det gis minst 20 dagers betalingsfrist.