Et medlemskap i HSF bidrar til å gjøre en forskjell for de som er uheldig å bli rammet av Hjernesvulst, Sammen kan vi få til gode tiltak og aktiviteter for å informere og kurse om hvordan det er å leve med sykdommen, og hvordan det påvirker familien, vennskap og arbeid.

HSF jobber tett sammen med fagmiljøene i Norge, for å sikre at vi får kunnskap om relevant forskning og studier som er i gang. Vi opplever at forskningsmiljøene i Norge jobber mye og får stadig flere midler til å se på ulike metoder for å bedre behandling for de som rammes.

HSF primær mål er å jobbe med å sikre at hjernesvulst rammede i Norge skal få en presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset hjernesvulstbehandling og en god rehabiliteringsfase. Foreningen driver blant annet landsomfattende likepersonssarbeid, lokalforeninger og arrangerer nyttige kurs og samlinger for alle som er interessert i å lære mer om sykdommen.

Likepersonstjenesten

Hjernessvulstforeningen legger til grunn Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av likepersonsarbeid som «en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte og veiledning partene imellom»

Når du opplever å bli rammet av Hjernesvulst, kan det mange ganger være tungt å komme seg videre i livet. Hjernesvulst er en alvorlig diagnose og som kan skape utrygghet, påvirke livssituasjon, selvbilde og helse både hos pasienten, og hos de pårørende.

Mange tanker og spørsmål kan dukke opp og da kan det være godt å snakke med en som har vært i samme situasjon. En likeperson er et medmenneske som selv har vært rammet av sykdommen. Det kan være som pasient eller som pårørende. Vi ønsker å lytte og gi støtte i kraft av vår egenerfaring.

Sitat:

«Endelig var det noen som hadde tid til meg og lyttet. Jeg føler ikke for å mase sånn på min egen familie og venner, jeg er redd for å slite dem ut. Å møte andre med lignende erfaringer ga meg håp.»

Likepersonsarbeidet er selve hjerte av virksomheten til Hjernesvulstforeningen, og gjennom hele året har vi stor aktivitet rundt om i landet.

Spørsmål om praktisk informasjon og veiledning er hyppige. De som ringer eller som tar kontakt med oss er i ulike faser i behandlingen, noen skal til operasjon andre er under behandling og vil vite om erfaringer som andre har gjort, eller trenger å snakke med noen for å lette hverdagen. En del ringer eller tar kontakt om tema som bivirkninger, senskader og rettigheter. Vi gir praktiske råd og tips, ut ifra vår erfaring. Vi er ikke helsepersonell og kan ikke gi medisinske råd.

Å være en likeperson er å være et medmenneske og en som vet «hvor skoen trykker» eller en som har «vært i samme båt». Det å hjelpe mennesker som har det tøft i hverdagen med diagnosen Hjernesvulst er viktig – både for deg og den du hjelper. Å være en god samtalepartner og et medmenneske for andre er godt likepersonssarbeid og verdsettes høyt av både mottaker og giver. En likeperson som selv har erfaring med egen håndtering av sykdommen, sitter inne med verdifulle tips og råd som kan gis bort og tas imot. Det er godt å være et medmenneske for andre det gjøre en forskjell og er med på å skape håp eller gi nytt håp.