Kort rapport fra Lyon

Leder av Hjernerådet, nevrolog Anette Storstein gir her en rask rapport fra de to første dagene på EANO. EANO er sammenslutningen av europeiske nevroonkologer og deres konferanse i Lyon er en kompetansebrønn for biomarkører og annet nytt om hjernesvulster. Temaene har bl.a. vært diagnostikk, design av kliniske studier og bruk av pasientrapporterte data. 
Noen sentrale budskap så langt: det må være et mål at alle pasienter med en primær hjernesvulst blir inkludert i en studie eller et register. Det er et problem at studier utført av legemiddelindustrien inkluderer bare de friskeste pasientene. De studiene som har ført til sentrale endringer i behandling av hjernesvulster er gjort av sykehus eller forskningsgrupper. De neste årene vil gi fremskritt i diagnostikken av glioma, særlig med radiologi og analyser av spinalvæske. Fremskritt i spinalvæskeanalyse kan spare mange pasienter for vanlig biopsi, særlig der svulsten ligger vanskelig til. Oppfølging av kognitive utfall – og rehabilitering – hos voksne med hjernesvulst må lære av barneonkologien. 

Leave a comment