Ring direkte til en av våre likepersoner:

En del av våre likepersoner har sagt seg villig til å stå oppført med kontaktinformasjon i medlemsblad og på våre hjemmesider. Kontaktinformasjon på disse finner du her.

Likepersoner med bakgrunn som pårørende:

Navn
Adresse
E-post
Telefon
Kevin McKiernan
0194 Oslo
kevintps@gmail.com
986 93 018
Dag Simpson
0374 Oslo
dag.simpson@getmail.no
Ingrid Abelsnes Wilberg
1177 Oslo
ingridwilberg@getmail.com
900 79 500
Berit Aaslund
1404 Siggerud
beritaaslund@getmail.com
977 87 178
Helge Ludvigsen
3033 Drammen
helge.ludvigsen@ebnett.no
909 45 432
Trond Espen Hansen
3160 Stokke
trond@selectgruppen.no
904 10 300
Eve Anita S Kristiansen
3405 Lier
n_eve_anita@hotmail.com
454 20 498
Monica Solberg Hansen
4070 Randaberg
monica.solberghansen@getmail.no
938 29 007
Eli Solheim
9013 Tromsø
elisolheim@gmail.com
971 22 801

 

Likepersoner med bakgrunn som rammede:

Navn
Adresse
E-post
Telefon
Hanne Mjøen
0194 Oslo
hannemjoen@hotmail.com
905 00 270
Unni Schultz
0372 Oslo
unni.schultz@online.no
950 59 509
Ester Chekkour
0578 Oslo
ester_reiersen@hotmail.com
480 28 402
Oddmund Garden
1914 Ytre Enebakk
90821266@online.no
908 21 266
Pål Kjeldsen
1387 Asker
paul@hjernesvulst.no
915 53 510
Cathrine Aas Moen
1482 Nittedal
catmoe1967@gmail.com
900 10 140
cathrine@hjernesvulst.no
Cecilie Hansen
3033 Drammen
cecilie.t.hansen@ebnett.no
930 35 768
Tore Christensen
3233 Sandefjord
tore.christensen@sfjbb.net
918 82 742
Helge Siljan
3237 Sandefjord
helge.siljan@gmail.com
403 28 989
Tom Ole Seljordslia
3691 Gransherad
tom.ole.seljordslia@hjernesvulst.no
901 77 491
Jörg Hänicke
5162 Laksevåg
j.haenicke@gmail.com
403 28 989
Merethe Bue
7045 Trondheim
mere.the.the@gmail.com
903 64 398
Sølvi Skarra Kvitnes
7046 Trondheim
s.skarrakvitnes@gmail.com
905 35 598
Astrid Fånes
7600 Levanger
astfaane@online.no
413 22 872
Frode Hallem
7606 Levanger
frode.asbjorn.hallem@levanger.kommune.no
482 47 230
Solveig Lomsdal
8907 Brønnøysund
slomsdal@hotmail.com
915 22 945
Solveig Strand
9023 Krokelvdal
loensen@live.no
934 84 455
Grethe Marie Guttorm
9845 Tana
guttorm57@hotmail.com
993 38 346