Ring direkte til en av våre likepersoner:

En del av våre likepersoner har sagt seg villig til å stå oppført med kontaktinformasjon i medlemsblad og på våre hjemmesider. Kontaktinformasjon på disse finner du her.

Likepersoner med bakgrunn som pårørende:

NAVN                                 ADRESSE                E-POST                                                 TELEFON
Eli Solheim                        9013 Tromsø       elisolheim@gmail.com                       971 22 801
Kevin McKiernan              0194 Oslo            kevintps@gmail.com                           986 93 018
Berit Aaslund                     1404 Siggerud      b.s.aaslund@hotmail.com                 977 87 178
Ingrid Abelsnes Wilberg  1177 Oslo              ingridwilberg@gmail.com                  900 79 500
Trond Espen Hansen       3160 Stokke         trond@selectgruppen.no                     904 10 300
Helge Ludvigsen               3033 Drammen   helge.ludvigsen@ebnett.no                 909 45 432
Eve Anita S Kristiansen  3405 Lier               n_eve_anita@hotmail.com                 454 20 498
Monica Solberg Hansen 4070 Randaberg   monica.solberghansen@getmail.no  938 29 007

Likepersoner med bakgrunn som rammede:

NAVN                                  ADRESSE              E-POST                                                         TELEFON
Grethe Marie Guttorm     9845 Tana            guttorm57@hotmail.com                          993 38 346
Solveig Strand                   9023 Krokelvdal  loensen@live.no                                          934 84 455
Solveig Lomsdal                8907 Brønnøysund slomsdal@hotmail.com                         915 22 945
Sølvi Skarra Kvitnes         7046 Trondheim   s.skarrakvitnes@gmail.com                    905 35 598
Frode Hallem                    7606 Levanger   frode.asbjorn.hallem@levanger.kommune.no 482 47 230
Ester Chekkour                0578 Oslo              ester_reiersen@hotmail.com                      480 28 402
Cathrine Aas Moen     1482 Nittedal  catmoe1967@gmail.com/cathrine@hjernesvulst.no 900 10 140
Pål Kjeldsen                       1387 Asker           paul@hjernesvulst.no                                    915 53 510
Oddmund Garden           1914 Ytre Enebakk 90821266@online.no                                 908 21 266
Unni Schultz                     0372 Oslo              unni.schultz@online.no                               950 59 509
Hanne Mjøen                    0194 Oslo             hannemjoen@hotmail.com                          905 00 270
Cecilie Hansen                 3033 Drammen   cecilie.t.hansen@ebnett.no                           930 357 68
Tom Ole Seljordslia        3691 Gransherad tom.ole.seljordslia@hjernesvulst.no           901 77 491
Jörg Hänicke                   5162 Laksevåg      j.haenicke@gmail.com                                    403 28 989
Helge Siljan                     3237 Sandefjord  helge.siljan@gmail.com                                  959 28 081