Årsmøte for Hjernesvulstforeningen regionlag Midt-Norge

Tid: Tirsdag 27. februar kl. 18.00 – 20.00

Sted: Vardesenteret, St. Olavs Hospital
Mauritz Hansens gate 1 F (ved pasienthotellet på St.Olav)

Påmelding innen torsdag 22. februar
E-post til midt-norge@hjernesvulst.no  eller på tlf. 905 35 598

Det vil bli enkel servering

Agenda:
Årsmelding og regnskap 2017
Budsjett og aktiviteter 2018
Styrevalg
Eventuelle innkomne saker

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er tirsdag 13. februar

Komplett saksliste samt aktivitetsliste 2018 vil komme senest tirsdag 20. februar

Håper å se så mange som mulig på møtet!

Mvh styret i lokallaget Midt-Norge

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål!