På vegne av avdeling for ervervet hjerneskade ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs Hospital så legger vi ut litt informasjon om mestringssamlingen Veien videre som arrangeres der 31.05.2017.

 

En givende dag for både nye og gamle hjernesvulstrammede samt pårørende. Henvisning ordnes via egen fastlege.

 

Se mer informasjon i brosjyren som det finnes link til på nettsiden her:

Veien videre