Hjernesvulstforeningen i Nord Norge har i kveld gjennomført årsmøte. Styret framover består av Eli Solheim, Solveig Lomsdal, Mariann Aasnes og Siri Sara Roer. Styret takker avtroppende styremedlemmer; Anne Lise Ulve og Søren Thamdrup for flott innsats i styret. Årsmelding blir lagt ut på hjemmesiden til hjernesvulstforeningen.