Årsmøtet ble avholdt 14. februar, dokumenter post årsmøtet er linket under:

 

Protokoll:

20180214 Protololl årsmøte HSF sør-øst signert

 

Årsmelding, signert:

Årsmelding for HSF sør-øst 2017 ver 1 etter årsmøtet