Innkalling til årsmøte 2018

Velkommen til medlems og årsmøte i Hjernesvulstforeningen sør-øst onsdag 14. februar kl 18:00. Møtet holdes i Kreftforeningens lokaler, Kongens gate 6, 0153 Oslo. For å delta på årsmøtet må styret ha din påmelding innen mandag 12. februar til epost:

roger@storsveenmail.no

 

SAKSLISTE:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 6. Gjennomgang av årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for 2017 for region Sør-Øst
 7. Budsjett for 2018
 8. Saker til behandling (Innkomne saker/forslag)
 9. Valg av styremedlemmer
 10. Valg av valgkomité
 11. Avslutning

VELKOMMEN!
Vennlig hilsen Styret i Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst

 

 

Saksdokumenter:
Årsmøte 2018 HSF sør-øst dokumenter 20180205