Invitasjon til medlemsmøte, Hjernesvulstforeningen Region Sør-Øst

Vi starter høsten med et medlemsmøte om seneffekter etter kreftbehandling,    Å leve med kreft.

Vi får besøk av Siri Lothe Hess som jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandling

Tid: Onsdag 27.september, kl. 18.00 -20.00

Sted: Kreftforeningens lokaler, Kongensgt. 6, 6etg. «Store Trolltind+Hornidalsrokken»

Påmelding: Påmelding sendes Jens Gunnar Østby, junnejens@gmail.com

Håper vi sees, Velkommen

 

Vennlig hilsen

Styret i Hjernesvulstforeningen Region Sør-Øst,

Jens, Berit, Roger, Maj Bente ,Hanne og Pål