Invitasjon til juletreff onsdag 29.november 2017

Vi i styret for Hjernesvulstforeningen Region Sør og Østlandet ønsker alle medlemmer med familie og venner velkommen til juletreff, hvor vi kan møtes og hygge oss sammen. Vi har i år valgt først å ha omvisning i det nye vitensenteret som kreftforeningen har etablert og avslutter med juletapas på Sjøfartsbygningen Restaurant K6.

Begge steder er i Kreftforeningens lokaler i Kongensgt.6, 0153 Oslo.

Her kan du lese litt om Vitensenteret og Sjøfartsbygningen Restaurant K6

http://kreftforeningensvitensenter.no/ https://www.facebook.com/pages/Sj%C3%B8fartsbygningen-Restaurant-Kf6/797674603658027

• Tid: Onsdag 29.november kl. 18:00

• Sted: Kongensgt. 6, Vitensenteret

• Transport: Trikk nr. 12,13 og 19 går fra Jernbanetorget til Kongensgt.1

https://ruter.no/reiseplanlegger
Påmelding: Frist for påmelding og betaling er seinest 20. november sendes epost til: til Jens Gunnar Østby junnejens@gmail.com Skriv navn, antall og eventuelle spesielle behov for tilrettelegging. Innbetaling av 300 kr. pr. person til kontonummer 1503.37.21606.

 

Med vennlig hilsen

Pål, Roger, Maj Bente, Jens, Berit og Hanne

Styret i Hjernesvulstforeningen Region Sør og Østlandet