Dette kurset er dessverre avlyst, grunnet for  få påmeldte. Nytt kurs settes opp til høsten.

3.-4. mai er det igjen klart for kurset «Det sitter i hodet» for deg som har eller har hatt hjernesvulst og dine pårørende.

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være nyoperert, ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

Målet med kurset
·Økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell
·Bli kjent med andre i samme situasjon
·Oppdage nye muligheter

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasient/pårørende) deler sin erfaringskunnskap.
Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverks-bygging.

Les mer i vedlagte brosjyre eller ta kontakt med Guro Skottene ved Lærings- og mestringssenteret på tlf: 23 07 08 20 / e-post: Lmskkt@ous-hf.no

Påmeldingsfristen er litt forlenget, ta kontakt med Guro straks for å snakke litt om kurset eller melde deg på.

invit brosjyre mai