Hva er treffpunkt Østfold?

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. På Treffpunkt treffer de andre barn i liknende situasjon som kan forstå følelser som skyld, angst og uro, sinne og irritasjon, og som selv kanskje har hodepine eller vondt i magen. Her treffer de trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele. Samtale er sentralt på alle Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser: Det er greit å snakke mye og høyt, det er greit å snakke lite og lavt. Det er greit å snakke om sykdom, savn og sorg, men også om forventning og håp. Og alt mulig imellom.

Det er lov å le og ha det gøy! På alle Treffpunkt er det lek, spill og aktiviteter. Barna er med på å bestemme. Noen ganger er det ut på tur, og mat må man alltid ha: varm mat, brødmat eller kveldsmat på bålet kanskje?

Treffpunkt er et gratis tilbud og finner sted hver tredje uke i to timer.

Treffpunkt blir ledet av voksne frivillige som er kurset og har erfaring fra arbeid med barn og unge. De har taushetsplikt og har levert politiattest.

I Sarpsborg skal Treffpunkt være på  Valaskjold fritidsklubb i Ørneveien 11, hver tredje torsdag kl. 17.30 -19.30. Første Treffpunkt etter sommerferien er 7. september. Treffpunkt er en åpen gruppe der barna meldes på hver gang via e-post eller sms til gruppeleder på Treffpunkt. Treffpunkt er gratis for deltakerne. De må selv komme seg til og fra oppmøtested.

Før oppstart på Treffpunkt inviterer gruppeleder barnet og foreldre/foresatte til en samtale, slik at de vet hva Treffpunkt er og hvem de treffer her.

Kontaktinfo til Treffpunkt Østfold:
treffpunkt.ostfold@kreftforeningen.no

Tlf. 453 97  866

Datoer for Treffpunkt Østfold høsten 2017

  • 07.09
  • 28.09
  • 19.10
  • 09.11
  • 30.11
  • 14.12