Åpent medlemsmøte i Bergen 19. september kl 18:00

Velkommen til åpent møte i Kreftforeningens lokaler i Bergen!

Vi inviterer til åpent møte for medlemmer og alle andre som er in- teresserte i å møte noen av styremedlemmene og foreningens gene- ralsekretær, høre hva som rører seg i Hjernesvulstforeningen eller er opptatt av hjernesvulster/hjernehelse. Vi byr på lett servering og god stemning.

Møt opp i Strandgaten 62, 19. september kl 18:00!

Leave a comment