Midt-Norge

Informasjon

Hjernesvulstforeningen region Midt-Norge dekker Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Siden foreningen ble stiftet 05.11.2013 har det vært avholdt 4-5 medlemsmøter per år, hovedsakelig i Trondheim.

Det har vært en fordeling mellom informative medlemsmøter med foredrag av ulike ressurspersoner, og kulturelle opplevelser som påfyll for kropp og sjel.Vi har eksempelvis hatt foredrag med nevrokirurg Geirmund Unsgård fra St.Olavs Hospital, sykepleier May Bente Langseth og miljøterapeut Rune Kalland fra Fys.Med Lian, seniorrådgiver/ergoterapispesialist Elin Svendsen fra NAV blant mange flinke foredragsholdere.

Den kulturelle biten har vi ivaretatt på teaterforestillinger på Trøndelag teater samt Lattergalla i Olavshallen og julekonsert på Trøndelag teater.

Vi anser begge deler som like viktige tilbud til våre medlemmer.

Representanter fra HSF-MN har vært tilstede på flere ulike arrangementer i regi av Kreftforeningen og andre aktører.  Det er flere aktive likepersoner i regionen,  på Vardesenteret, St.Olavs Hospital og Hjernesvulstforeningens likepersonstelefon.

Vardesenter

De fleste møtene har vi hatt på Vardesenteret, -St.Olavs Hospital. Her er det åpent hver dag mellom 09.00 -15.00, og mange tilbud tilgjengelig for både pasienter og pårørende.

Arrangementer

Ønsket for regionlaget fremover er å fortsette med å ha gode medlemsarrangementer, og så forsøker vi å få arrangert møtene litt mer fordelt over alle tre fylkene fremover. I tillegg er vi med på de arenaer vi har mulighet til å påvirke, og se hvordan vi på best mulig måte kan gjøre hverdagen til våre medlemmer bedre.

Vi i styret er takknemlige for alle tilbakemeldinger fra medlemmene, både ris og ros!

Kontakt

Kontaktpersoner for regionlaget Midt-Norge:

">

Merethe Bue

Styreleder
">

Astrid Fånes

Nestleder
">

Sølvi Skarra Kvitnes

Kasserer
">

Terje Dypdal

Sekretær
">

Tommy A. Torseth

Styremedlem

Kristin Dragvold

Styremedlem