Medlemsblad

Hjerne Det! 4-2017

Publiser 08-12-2017

Årets siste utgave er nå klart til nedlasting. Her kan du lese mer om rehabilitering og mestring, blant annet. Kropp og psyke henger nøye sammen og et godt liv krever at vi tar vare på begge deler.

Hjerne Det! 3-2017

Publiser 12-09-2017

Stortingsvalget er over og Hjernesvulstforeningens åpne brev til de nyvalgte politikerne er nå å lese for dem og deg!

Sammen med dette finner du også litt av hvert om andre tema som vi håper fanger oppmerksomheten.

For de som har bedt om å få bladet hjem i postkassen, så kan det forventes om noen dager.

Hjerne Det! 2-2017

Publiser 14-06-2017

Sommerutgaven er klar til nedlasting!

Her kan du lese om aktivitetene under Hjernesvulstuken 2017 og mye annet. Vi håper at du finner noe nytt, interessant eller nyttig som du ikke vissste om fra før eller har tenkt på tidligere. God fornøyelse!

Hjerne det! nr 1-2017

Publiser 09-03-2017

Årets første utgave er klart til nedlasting. Vi håper det faller i smak!

Hjerne Det! Nr 4-2016

Publiser 08-12-2016

Årets siste utgave er klar til nedlasting og vi håper det faller i smak!