Ved aktivitet i Hjernesvulstforeningen, kan du som er involvert i disse som medlem, likeperson og styremedlem  ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til og fra det sted hvor den enkelte aktivitet blir gjennomført.

Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport. Om ikke rutegående transport er tilgjengelig godtgjøres bruk av privatbil med kr. 3,50 pr. kjørte kilometer.

Det kan også gis dekning for kostnader i forbindelse med nødvendige overnattinger og diett etter regning. Det er forutsatt at den enkelte reise skal være avtalt og godkjent på forhånd fra foreningens leder eller den lederen utpeker.

Det enkelte medlem har selv ansvar for å sende inn dokumentert reiseregning til foreningens sekretariat  før den 10. i den påfølgende måned aktivitet er gjennomført.

Reiseregninger som er eldre enn to måneder honoreres ikke.

Originale bilag festes på eget ark. Utfylt skjema med vedlegg scannes i pdf-format og sendes til:  994002163@sagarr.no

Har du ikke mulighet til å sende inn reiseregningen elektronisk, kan du sende den per post til Hjernesvulstforeningen, Møllergata 28, 0179 Oslo.

 

Documents

171017-Reiseregning-HSF-blank.xlsx
171017-Reiseregning-HSF-blank.pdf