Nord-Norge

Kontakt

Kontakt Nord-Norge

Solveig Lomsdal

Leder
Telefon 91522945

Solveig Johanne Strand

Nestleder
Telefon 934 84 455

Mariann Aasnes

Kasserer

Siri Sara Røer

Styremedlem
Telefon 95033922

Eli Solheim

Varamedlem
Telefon 97122801

 

 

 

Informasjon

Regionlaget Nord Norge består de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark.

Vi dekker et stort geografisk området fra Bindal i Sør til Kirkenes i Nord, men en distanse på 150 mil.
Den geografiske avstanden gir oss ekstra utfordringer, men vi jobber for å finne andre måter å nå ut
til våre medlemmer på. Pr dags dato bruker vi mye facebook og skype.
Tromsø har naturlig nok blitt regionlagets samlingspunkt hvor styremøter og medlemsmøter finner
sted. Det er også mulig å møte via skype for den som ønsker det.
Regionlaget har per dags dato 119 registrerte medlemmer, medlemmene representerer hele regionen
vår.

Vardesenter

Vår region har Vardesenter i Tromsø og i Bodø.
Vi har flere representanter som tar vakter på Vardesenteret i Tromsø og holder stand på
UNN Tromsø. Ta gjerne kontakt om du er i nærheten. Vi kan også møte medlemmer for en samtale på Kreftforeningens lokaler i Tromsø sentrum.

For mere informasjon om regionens vardesenter følg linken under:
https://kreftforeningen.no/vardesenteret/ 

HSF_nord-norge_arsmelding_2015-2016