Vest

Informasjon

Nytt fra region Nord-Vest

Kurset «Det sitter i hodet» ble i slutten av april gjennomført for første gang ved Lærings- og mestringssenteret ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Forløpskoordinator Annbjørg Hausken er initiativtaker og primus motor for kurstilbudet, som har vist seg å være en suksess over alt hvor tilsvarende kurs avholdes. Fra Hjernesvulstforeningen medvirket Jørg Hænicke som trollbandt deltakerne med sin pasienthistorie og generalsekretær Rolf J. Ledal som orienterte om foreningen. Etter endt kurs var deltakerne svært fornøyde med kurset og med å ha blitt kjent med andre i samme situasjon.

I begynnelsen av mai holdt også Jørg foredrag om livsglede og energibalanse for deltakerne på livsmestringskurs i Bergen. Ros til Jørg som en aktiv likeperson med stort hjerte for sine medmennesker og vilje til å gi av seg selv for en bedre hverdag for andre!

IMG_1281IMG_6607

Vil du være med på å utvikle Hjernesvulstforeningen på Vestlandet?

Som tidligere annonsert ble årsmøtet i region Nord-Vest utsatt.  Etter at sommerferien er over, skal det etter planen avholdes årsmøte og nytt styre velges. Er du interessert i å være med på den spennende og morsomme utviklingen av regionlaget? Send noen ord til nord-vest@hjernesvulst.no og fortell hva du tar med deg av erfaring og kunnskap inn i et styreverv!

Tid og sted for årsmøtet vil bli annonsert senere.

Kontakt

Kontaktinformasjon for region Vest:

Tommas Fokdal

Leder
Telefon 90912376

Per Gunnar Karlsen

Nestleder
Telefon 40234577

Ole Martin Nærheim

Styremedlem
Telefon 41215953