Til medlemmer i hjernesvulstforeningen!

Vi på kreftteamet ved Unicare Landaasen ønsker å sende ut litt informasjon om vårt tilbud til kreftpasienter.

Landaasen har lang erfaring med rehabilitering til kreftpasienter/-overlevere (over 18 år). Vi har tilbud om individuelle opphold (2-4 uker) og mestringskurs som er et gruppetilbud over fire uker. Mestringskursene er ikke diagnosespesifisert. Tilbudet passer for pasienter i alle faser av sykdomsforløpet, så sant de har et rehabiliteringspotensiale. Pårørende har mulighet til å komme som besøkende eller selvbetalende dersom de ønsker å være her over flere dager.

Kreftteamet ved Landaasen består av følgende:

  • Lege
  • 2 kreftsykepleiere
  • 4 fysioterapeuter med bl.a. videreutdannelse i lymfødembehandling og to er Aktiv instruktører
  • Sosionom
  • Ergoterapeut
  • Ernæringsrådgiver

 

Vi kan også drøfte problemstillinger med psykolog og kognitiv terapeut, men de er per d.d. ikke en del av tilbudet til kreftpasientene. Psykologen vår underviser på mestringskurset. Vi har også et tett samarbeid med kjøkkenet som er svært behjelpelige i forhold til ønskekost og tilrettelegging.

Rehabiliteringen vil bli skreddersydd etter pasientens behov og muligheter, og vil bestå av individuell veiledning, undervisninger og tilpasset aktivitet. Målet med oppholdet er å øke pasientens kunnskap og forståelse om sin helsetilstand, mestre psykiske og sosiale utfordringer som kreftsykdommen har medført, samt hjelpe de med å sette seg individuelle mål, både kortsiktige og langsiktige. Vi vil også gjennom hele prosessen bidra til tilrettelegging for veien videre etter gjennomført rehabiliteringsopphold.

Pasienter kan henvises direkte fra sykehusene eller fra fastlegen. Dersom fastlege søker må det via Regional koordinerende enhet i pasientens region, mens sykehusene kan henvise direkte hit. Nå er det fritt rehabiliteringsvalg, så selv om vi ligger under Helse Sør-Øst og den som søker bor utenfor regionen kan man få opphold hos oss. Vi har inntaksteam som løpende behandler søknader. Ventetiden på spesielt individuelle opphold er kort. Mestringskurset er etter en fast årsplan, hvor gruppene blir fylt opp fortløpende. Det er så langt planlagt to mestringskurs i løpet av våren 2020 med oppstart 3 mars og 18 mai.

Ved spørsmål om rehabiliteringsopphold, ta gjerne kontakt med oss:

  • Inntakskontoret: 61124100
  • Kreftsykepleier/sykepleier: 61124200 (pga. turnus er det ikke sikkert at kreftsykepleier er tilstede på dagtid, men da kan sykepleier motta beskjed så ringer kreftsykepleier tilbake).

 

Ønsker dere å få tilsendt brosjyrer om vårt tilbud er det bare å sende oss en mail med navn og adresse disse skal sendes til på mail adresse inntakskontoret.landaasen@unicare.no

 

Mvh
Kreftteamet ved
Unicare Landaasen

Unicare Landaasen brosjyreInformasjonsskriv fra Unicare Landaasen

Unicare Landaasen brosjyre

Leave a comment