Helsedirektoratet

Bedre diagnostikk og behandling for kreft gir bedre overlevelse og mindre helseplager for pasientene. Men både kreftsykdom og behandling av denne fører til risiko for seneffekter. Helsedirektoratet har akkurat gitt ut en ny publikasjon om seneffekter som du kan lese her:

Seneffekter etter kreftbehandling-IS-2551

Leave a comment