Hjernesvulstforeningen følger situasjonen med spredning av smitte fra coronaviruset, covid-19, og hvilke konsekvenser dette får for oss alle som innbyggere og deltakere i aktiviteter. Folkehelseinstituttet har gitt ut informasjon og råd for arrangement, samt særskilte råd for mennesker i risikogruppen.

I mai måned har Hjernesvulstforeningen planlagt noen arrangement, som er underlagt en særskilt vurdering. Ingen av arrangementene er kategorisert som store arrangement, og det foreligger ikke anbefalinger om å utsette eller avlyse arrangementene som en følge av frykt for smitte.

Arrangørstedene har gode rutiner for renhold, og den nærmeste panikkartede utviklingen med avbestillinger fra andre medfører at det er lite sannsynlig at det vil bli mange andre tilstede på hoteller og andre steder, denne våren.

Mange velger å utsette sine arrangement til høsten, men etter den informasjonen som helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag har gitt Stortinget, så er beredskapen høy og det ventes at smitten etter hvert vil gå over i en annen fase som betyr at det vil være økt smitterisiko i et års tid fremover.

Kortsiktig utsettelse vil således ikke medføre annet enn at vi står i en situasjon som neppe vil endre seg fire til seks måneder frem i tid. Basert på en risikovurdering har vi utarbeidet en beredskapsplan/gjennomføringsplan med fokus på smitteverntiltak under Mestringskonferansen og fagdagen, i tillegg til de offentlige planene og arrangørstedets plan.

Hjernesvulstforeningen har derfor konkludert med at det på nåværende tidspunkt ikke er særlig økt risiko å arrangere de arrangementene som er planlagt i mai måned, og fortsetter derfor med siste del av planlegging og påmelding til våre arrangement.

Leave a comment