invoice-1024x531

Ved gjennomgang av medlemsregisteret ser vi at det fortsatt er en del medlemmer som står med ubetalt kontingent for 2017. Mange av disse svarer heller ikke på våre henvendelser, kanskje er ikke kontaktinformasjonen oppdatert?

Grunnlaget for støtteordninger fra det offentlige er basert på medlemstall. Det er viktig for vårt arbeid for hjernesvulstsaken at vi har en stor medlemsbase, og da kommer vi også letter i kontakt med rammede og pårørende med viktig informasjon og støtte.

Det vil bli foretatt en opprydding i medlemsregisteret 25. januar, hvor alle som skylder kontingent for 2017 vil få sitt medlemskap avsluttet. Lurer du på om ditt medlemskap er betalt, logg inn i medlemssystemet og sjekk om betaling er registrert!

Leave a comment