Hjernesvulstforeningen takker så mye for alle de donasjonene og minnegavene som vi får. Vi har dessverre ikke mulighet til å takke hver enkelt giver, vi må prioritere innsatsen vår mot formålsarbeidet, og håper at dere har forståelse for dette. Vær trygg på at alle gaver brukes til det beste for rammede og pårørende, og i tråd med de strenge krav som Innsamlingskontrollen stiller.

Hjernesvulstforeningen har som formål å drive likepersonsarbeid, informasjonsarbeid, påvirkningsarbeid og støtte til forskning, til beste for de rammede og deres pårørende. Hjernesvulstforeningen mottar offentlig støtte og midler fra Kreftforeningen, men for å styrke vårt arbeid er vi likevel avhengig av økonomiske bidrag fra medlemmer og andre. Alle gaver som øremerkes forskning vil  bli brukt i tråd med øremerkningen. Forskningsmidler vil samles opp til de utgjør en stor nok sum til at de kan lyses ut som forskningsstipend eller kan overføres til pågående prosjekter som delfinansiering.

Vil du være med å støtte det viktige arbeidet med en pengegave kan du gjøre dette på flere måter:

  • Kjøpe symbolske gavekort, se mer her
  • Ved innbetaling/donasjon av enkeltbeløp
  • Et fast beløp én eller flere ganger i året
  • Facebook-kampanjer til inntekt for Hjernesvulstforeningen i fm. bursdagsfeiringer eller andre anledninger.
  • Arrangere bursdag eller annen fest der verten/vertinnen ønsker seg støtte til foreningen i gave
  • Det kan opprettes testamente der Hjernesvulstforeningen føres opp som arving
  • I forbindelse med dødsfall og begravelse kan familie, slekt, venner og andre anmodes om å gi pengegaver til Hjernesvulstforeningen fremfor å gi blomster til de etterlatte

All form for økonomisk støtte sendes:

Hjernesvulstforeningen
Møllergata 28
0179 Oslo

Bankkontonummer: 1503.11.35424

Ved donasjoner fra utlandet:
Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO83 1503 1135 424
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX

vipps_logo_rgb

Du kan også bruke Vipps med nummer: 10660

Det er best om gaven kan merkes som gave eller minnegave og navn, og send oss gjerne en epost med informasjon om gaven på post@hjernesvulst.no.

Skattefradrag for gaver

Alle som har gitt 500 kroner eller mer i gave til Hjernesvulstforeningen kan få skattefradrag for gaven(e), forutsatt at vi har ditt fødselsnummer. Du kan få skattefradrag for gaver inntil 25 000 kroner pr år.

For at du skal få skattefradrag krever skattemyndighetene at gaven innberettes av Hjernesvulstforeningen. Du kan ikke selv endre dette i selvangivelsen. Hjernesvulstforeningen innberetter gaver fra privatpersoner og bedrifter/organisasjoner i henhold til Skatteetatens retningslinjer. Det betyr at alle gaver mellom kroner 500 og 40 000 kroner vil bli innberettet dersom vi har fødselsnummer eller organisasjonsnummer til giver. Slik kommer gaven automatisk med i selvangivelsen.

Grasrotandelen

Regionlagene er omfattet av ordningen med grasrotandel.  Velg det regionlaget du ønsker å støtte med din grasrotandel på listen under, og registrer dette hos din kommisjonær eller i appen på din smarttelefon. Gjennom grasrotandelen kommer deler av overskuddet fra dine spill hos Norsk Tipping tilbake til det lokale arbeidet i Hjernesvulstforeningen.

Region Nord-Norge               911 600 048
Region Midt-Norge                913 000 129
Region Nord-Vest                   912 762 009
Fylkeslaget i Rogaland           917 017 646
Region Sør-Øst                        911 952 882

På Norsk tippings sider kan du selv se hvor mye din grasrotandel er med på å styrke det lokale arbeidet.

Støtteannonser i Hjerne Det!

I vårt medlemsblad kan bedrifter bli profilert som støttespiller for vårt viktige arbeid. Ønsker din bedrift å kjøpe støtteannonser i medlemsbladet som også sendes til politikere og organisasjoner, send oss en melding til media@hjernesvulst.no.