Under finner du kontaktinformasjon til personene i styret.

">

Lars Bestum

Leder
Telefon 915 72 460
">

Mette Krogstad

Nestleder
">

Silje Kristin Strandberg Larsen

Styremedlem
">

Karen Iversen

Styremedlem
">

Nina Søndergaard

Styremedlem

Camilla Nærbø

Styremedlem
">

Tom Ole Seljordslia

Styremedlem
">

Marie Berg

Styremedlem
">

Cathrine Aas Moen

Varamedlem
Telefon 900 10 140