Mestring

I løpet av høsten tilbyr Lærings- og mestringssenteret flere kurs spesielt rettet mot deg med hjernesvulst eller dine pårørende.

Kurstilbudet gis i samarbeid med Hjernesvulstforeningen og det er mulig å delta selv om du ikke bor innenfor Helse Sør-Østs region.

Høstens første kurs er myntet på de med høygradige diagnoser, og avholdes på Radiumhospitalet 21. – 22. september.

Et kurs spesielt rettet mot de med hypofysesvulster avholdes ved Rikshospitalet 26. – 27. oktober.

Høstens siste kurs er et kurs for rammede av hjernesvulster uansett diagnose, som avholdes ved Radiumhospitalet 7. – 8. desember.

Hjernesvulstforeningen anbefaler at man deltar sammen med pårørende på kurset. Det er lagt opp til diskusjonsgrupper hvor rammede og pårørende deltar i sine respektive grupper. Som foredragsholdere møter du en rekke svært kompetente leger, psykologer, sosionomer og andre med stor kompetanse. Her er det noe å lære for de som har levd med sykdom over en årrekke, såvel som for de som nylig har fått sin diagnose.

Mer om kursene og hvordan du melder deg på  finner du her:

Brosjyre Det sitter i hodet høygradig Radiumhospitalet september 2017

Brosjyre Hypofysesvulstkurs oktober 2017

Brosjyre Det sitter i hodet Radiumhospitalet desember 2017

Leave a comment