Marianne Hebnes har utviklet en ledsagerbøyle som skal bedre turopplevelsen for syns- og bevegelseshemmede.  

Hjernesvulstforeningen har fått 10 stk ledsagerbøyler til gratis utdeling blant medlemmer som har behov for støtte når de beveger seg ute. Nå kan du bli en av de som får en slik gratis til sendt i posten.

Ledsagerbøylen U-GO er et hjelpemiddel som fremmer mobilitet og turglede hos målgruppen funksjonsnedsatte. Utvikleren bak U-GO var ledsager for sin døvblinde og turglade venn og savnet et ordentlig verktøy for ledsaging. Da jeg så hvor mye dette betydde for ham, bestemte hun seg for å lage U-GO til andre som vil komme seg ut på tur.

Bøylen har en universell utforming og appellerer derfor til alle aldersgrupper. Den gir god støtte og bidrar til enkel ledsaging for dem som er ustø motorisk. Eksempel på brukere i dag er personer med Cerebral parese, synshemmede, autismerammede pasienter, slagpasienter og dem som er motorisk ustø.

Bøylen sendes ut etter først-til-mølla-prinsippet, men blir det stor pågang så vil vi foreta en prioritering av hvem som skal få. Skriv derfor noen ord om hvorfor du trenger en slik bøyle for å kunne komme deg ut og nyte livet på tur. Send dette til post@hjernesvulst.no.

Les mer om bøylen her:

Brosjyre UGO norsk

U-GO kunderef.Johanna

Leave a comment