Cathrine Aas Moen, ny leder av Kreftforeningens likepersonsutvalg

Cathrine_og_Kristian_Ugelstad-1

Det gode arbeidet som vårt styremedlem Cathrine Aas Moen har lagt ned for likepersoner er ikke bare verdsatt innenfor Hjernesvulstforeningen. Også hos de andre pasientforeningene og Kreftforeningen er Cathrine og hennes sterke engasjement for likepersonstjenesten lagt behørig merke til. Som et resultat av hennes innsats, er hun nå blitt tildelt vervet som leder av Kreftforeningens likepersonsutvalg.

Hjernesvulstforeningen gratulerer med det ærefulle vervet og er stolte over at vi som en forholdsvis ung pasientforening kan bidra med gode tillitsvalgte til nytte for alle kreftrammede!